Logga in

INTEGRITETSMEDDELANDE

Hämta PDF-version

Trusted. Unique. Inspiring. Vi på TUI skapar oförglömliga stunder för våra kunder över hela världen och låter deras drömmar bli verklighet. En ansvarsfull hantering av de personuppgifter som du delar med oss är en viktig del av detta. Vi vill förvissa dig om att dina uppgifter är i säkert förvar hos oss och att du vet hur vi använder uppgifterna för att kunna ge dig en unik, inspirerande och bättre upplevelse. Mer information om oss hittar du på TUI Group-webbplatsen.

Omfattningen av detta integritetsmeddelande

Personuppgiftsansvarig är Wolters Reisen GmbH (betecknas i detta integritetsmeddelande som ”vi” eller ”oss”), som är en del av TUI Group.

Vi har en grundprincip som innebär att vi vill handla rätt när det gäller hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Din integritet är viktigt för oss. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa vårt integritetsmeddelande. Här kan du läsa om

 • vilka slags personuppgifter vi samlar in och varför.
 • när och på vilket sätt vi får dela personuppgifter inom TUI Group och med andra organisationer.
 • vilka möjligheter du har, bl.a. när det gäller att hämta och uppdatera dina personuppgifter.

Vi har bemödat oss att utforma detta meddelande så enkelt som möjligt, men om du inte känner till begrepp som t.ex. personuppgiftsansvarig eller särskilda kategorier av personuppgifter kan du läsa mer om detta i avsnittet Viktiga begrepp.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du registrerar dig för att ta del av våra tjänster kan du komma att förmedla följande till oss:

 • Dina personuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum.
 • Dina kontoinloggningsuppgifter, t.ex. ditt användarnamn och det lösenord du valt.

När du surfar på våra webbplatser eller använder våra mobilappar kan vi komma att samla in följande uppgifter:

 • Resepreferenser
 • Information om dina surfvanor på våra webbplatser och mobilappar
 • Information om när du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana annonser som visas på webbplatser som tillhör andra organisationer
 • Information om hur du hämtar våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, onlineidentifieringsmarkörer och webbläsarinformation
 • Sociala preferenser, intressen och aktiviteter.

När du köper våra produkter i våra butiker eller online kan vi komma att samla vi följande:

 • Information om resenären, passuppgifter, andra ID-uppgifter
 • Försäkringsuppgifter
 • Relevanta medicinska uppgifter samt eventuella särskilda uppgifter, önskemål om kost eller andra krav av religiösa skäl eller av skäl som har med fysiska rörelsehinder att göra 
 • Information om dina köp, t.ex. vad du köpte, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller andra betalningsuppgifter
 • Information om dina surfvanor på våra webbplatser och mobilappar
 • Information om när du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana annonser som visas på webbplatser som tillhör andra organisationer
 • Information om hur du hämtar våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, onlineidentifieringsmarkörer och webbläsarinformation
 • Sociala preferenser, intressen och aktiviteter.

När du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig eller när du deltar i kampanjer, tävlingar, enkäter om våra tjänster kan vi komma att samla in följande:

 • Personuppgifter som du förmedlar till oss när du kontaktar oss, vare sig det är via e-post, post och telefon eller via sociala medier, t.ex. ditt namn, användarnamn och dina kontaktuppgifter
 • Detaljer om e-post och annan digital kommunikation som vi skickar till dig och som du öppnar, inklusive länkar som ingår i dessa och som du klickar på
 • Din återkoppling och dina bidrag i kundenkäter.

Andra källor till personuppgifter

 • Vi får använda personuppgifter från andra källor, t.ex. från företag som tillhandahåller information och uppgifter, handelspartner och från offentliga register.
 • Ditt försäkringsbolag, dess företrädare och medicinsk personal får utbyta relevanta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter med oss. Det gäller närmare bestämt vid omständigheter då vi/de måste handla i ditt namn eller i andra kunders intresse eller i en nödfallssituation.
 • Om du loggar in med dina åtkomstdata för ett socialt nätverk för att ansluta dig till våra plattformar och onlinetjänster, t.ex. via Facebook, Google+ eller Twitter, samtycker du till att dela dina användaruppgifter med oss. Det kan t.ex. handla om ditt namn, din e-postadress, din födelsedag, din position och andra uppgifter som du vill dela med oss.
 • Vi får använda registreringar från övervakningskameror, IP-adresser och webbläsaruppgifter som samlats in i eller i närheten av våra butiker, lokaler, övriga byggnader samt kryssningsfartyg.

 Andra personers personuppgifter som du förmedlar till oss

 • Vi använder personuppgifter om andra personer som du förmedlat till oss, t.ex. kompletterande uppgifter på din bokning.

Om du vidarebefordra andra personers personuppgifter måste du vara säker på att dessa personer är införstådda med detta och att du får överlämna uppgifterna. Du bör i förekommande fall också se till att dessa personer vet hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Användning av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter på flera sätt. Det förklarar vi närmare nedan.

För att tillhandahålla produkter och tjänster som du har beställt

Vi måste administrera dina personuppgifter för att kunna hantera ditt konto eller din bokning, kunna tillhandahålla de önskade produkterna och tjänsterna och kunna hjälpa dig vid beställningar och eventuella återbetalningar som du har begärt.

Uppgifter från trafikpartner, resebyråer och uthyrare används och behandlas inom ramen för de processer som rör affärsförbindelsen.

För att administrera och förbättra våra produkter, tjänster och den löpande verksamheten

Vi använder personuppgifter för att administrera och förbättra våra produkter, webbplatser, mobilappar, kundlojalitets- eller kundidentifieringsprogram och andra tjänster.

Vi observerar hur våra tjänster används för att skydda dina personuppgifter och för att identifiera och förhindra bedrägerier, andra brottsliga handlingar och missbruk av tjänster. På så sätt kan vi säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster.

Vi får använda personuppgifter för att reagera på säkerhetsincidenter, störningar eller andra liknande händelser och vidta åtgärder mot dem. Dessa kan bl.a. vara av medicinsk eller försäkringsrelaterad art.

Vi får använda personuppgifter för att bedriva marknadsundersökningar och intern vidareutveckling och för att utveckla och förbättra vårt produktsortiment, våra tjänster, butiker och IT-system, vår säkerhet, våra kunskaper samt metoderna för vår kommunikation med dig.

Vi använder registreringar från övervakningskameror för att upprätthålla säkerheten för dem som arbetar i eller besöker våra butiker, lokaler och andra byggnader, samt även för att identifiera, förhindra och lagföra brottsliga handlingar. Vi får även stödja oss på dessa bilder för att utöva våra lagstadgade rättigheter och försvara oss.

För att individanpassa din upplevelse

Vi strävar efter att marknadsföringskommunikation (även onlinereklam) som rör våra produkter och tjänster samt sådan kommunikation som kommer från våra leverantörer, handelspartner och från TUI Group är anpassade efter dina intressen.

För att uppnå detta använder vi dina personuppgifter för att lära känna dina intressen bättre så att vi kan försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och upplysningar du skulle kunna vara mest intresserad av. På så sätt kan vi skräddarsy vår kommunikation för att göra den ännu mer relevant och intressant för dig.

Att observera dina surfvanor och dina inköp hjälper oss att förstå dig som kund och gör det möjligt för oss att erbjuda dig individanpassade erbjudanden och tjänster.

Vi får dessutom ta hänsyn till dina svar på våra marknadsföringsaktiviteter rörande vårt produkt- och tjänsteutbud. Det gör att vi kan erbjuda dig produkter och tjänster som bättre uppfyller dina önskemål som kund.

Om du inte vill ha individanpassad service av oss kan du när som helst ändra dina preferenser i förhållande till oss online, på telefon eller skriftligen (t.ex. via e-post). Vi uppdaterar dina uppgifter så snabbt som möjligt.

För att komma i kontakt med och interagera med dig

Vi vill bli ännu bättre på att hjälpa dig som kund. När du kontaktar oss, t.ex. via e-post, post, på telefon eller via sociala medier, får vi använda personuppgifter för att hantera ditt ärende så smidigt och snabbt som möjligt.

Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna hantera kampanjer och tävlingar som du bestämmer dig för att delta i, däribland även sådana aktiviteter som vi arrangerar tillsammans med våra leverantörer och handelspartner, t.ex. om du vinner ett pris.

Vi vill bjuda in dig att delta i kundenkäter och andra marknadsundersökningar som TUI Group och andra organisationer utför till gagn för dig.

För att hjälpa oss att förstå dig som kund bättre och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadsföringskommunikation (inklusive onlinereklam som är skräddarsydd efter dina intressen) får vi kombinera de personuppgifter som vi samlar in när du handlar i en butik, med personuppgifter som samlats in via våra webbplatser, mobilappar och andra källor.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Marknadsföringsaktiviteter

Då och då vill vi skicka ut relevanta erbjudanden och nyheter om våra produkter och tjänster via olika kanaler till dig, t.ex. via e-post. Vi vill också gärna skicka ut information om produkter och tjänster från andra företag som vi tror kan vara intressanta för dig. Det gör vi bara om du i förväg har samtyckt till att ta emot denna marknadsföringskommunikation.

När du bokar eller registrerar dig hos oss kommer vi att fråga dig om du vill ta emot marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst ändra dina marknadsföringspreferenser online, på telefon eller via en länk för att avboka t.ex. nyhetsbrev i våra marknadsföringsmejl eller genom att skriva till oss (t.ex. via e-post). Det är naturligtvis du som väljer, men om du säger att du inte vill ha någon marknadsföringsinformation från oss missar du fantastiska erbjudanden som skulle kunna vara intressanta för dig.

Trots detta kan du ändå komma att få kommunikation från oss som rör tjänster. Det kan t.ex. vara bekräftelser på bokningar som du gjort hos oss och viktig information om användningen av våra produkter och tjänster.

Marknadsundersökningar

Din åsikt är viktig för oss för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster. Därför kan vi komma att kontakta dig i marknadsundersökningssyften. Du kan alltid välja om du vill vara med i våra marknadsundersökningar eller inte.

Dela personuppgifter till leverantörer och handelspartner

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du vill ha måste vi dela personuppgifter med leverantörer av dina paketresor, däribland flygbolag, hotell, uthyrare av semesterbostäder samt transportföretag.

Vi samarbetar även med noggrant utvalda leverantörer som utför särskilda funktioner åt dig. Det kan exempelvis vara företag som hjälper oss med IT-tjänster, datalagring och -samkörning, marknadsföring, marknadsundersökningar, behandling av betalningsprocesser samt med att tillhandahålla produkter och tjänster.

Vi måste dela eventuella personuppgifter för att bevaka eller försvara våra lagstadgade rättigheter; till detta hör överlämnande av personuppgifter till tredje part för att t.ex. förhindra bedrägeri och minska riskerna för utebliven betalning.

När vi delar personuppgifter med andra organisationer kräver vi av dem att de lagrar uppgifterna på ett säkert sätt, och de får inte använda dina personuppgifter för egna marknadsföringssyften.

Vi delar så få personuppgifter som möjligt och endast så att våra leverantörer och handelspartner kan tillhandahålla sina tjänster till dig.

Dela personuppgifter med myndigheter

För att du ska kunna resa har vi delvis skyldighet (lagstadgad av myndigheter på den aktuella avrese- och/eller destinationsorten) att lämna ut och behandla dina personuppgifter för syften som rör invandring, gränskontroll, säkerhet och terrorbekämpning eller andra syften som myndigheterna fastställt som lämpliga.

Vissa länder ger bara resetillstånd om du ställer de utökade passageraruppgifterna till förfogande (t.ex. Caricom API-data och US Secure Flight-data). Dessa krav kan skilja sig åt beroende på din destinationsort och vi rekommenderar att du kontrollerar vad som gäller i det aktuella fallet. Även om vi inte har skyldighet att göra det hjälper vi dig gärna.

Vi får dela personuppgifter i den mån det är nödvändigt om lagen så föreskriver eller om det är tillåtet enligt lag för oss att göra det.

Dela personuppgifter inom TUI Group

Vårt integritetsmeddelande gäller för alla de tjänster som erbjuds av TUI Group, med undantag av tjänster med egna integritetsmeddelanden som inte hänvisar till föreliggande integritetsmeddelande. Vi får dela de personuppgifter som är nödvändiga med andra företag inom TUI Group, t.ex. för att tillhandahålla produkter och tjänster som du har efterfrågat, för att administrera och förbättra våra produkter, tjänster och den löpande verksamheten; för att vid behov individanpassa din reseupplevelse, ta kontakt och interagera med dig samt, om det är tillåtet och lämpligt, för marknadsförings- eller marknadsundersökningssyften.

Vi får även dela personuppgifter med andra företag, till vilka vi säljer eller överlåter (eller påbörjar motsvarande förhandlingar) våra tjänster, eller våra rättigheter och skyldigheter som vi eventuellt har inom ramen för ett avtal med dig. Om en sådan överlåtelse eller försäljning äger rum kan det företag som får dina personuppgifter använda dina uppgifter i överensstämmelse med dessa integritetsmeddelanden.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vet hur viktigt det är att skydda dina personuppgifter och hantera dem på motsvarande sätt. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att bidra till att dina personuppgifter skyddas mot slumpartad förlust och mot obehörig åtkomst, användning, ändring och offentliggörande.

Men även du har ett ansvar för att dina uppgifter är skyddade. Om vi t.ex. har gett dig ett lösenord för åtkomst till vissa tjänster eller om du har valt ett själv, ansvarar du för att detta lösenord inte sprids till andra.

De personuppgifter som vi samlar in hos dig kan under vissa omständigheter även vidarebefordras till en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och lagras där. Uppgifterna får även behandlas av företag som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer och som verkar utanför EES. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och att de behandlas i överensstämmelse med dessa integritetsmeddelanden. Dessa skyddsåtgärder omfattar bl.a. motsvarande avtalsvillkor, t.ex. standardavtalsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen, samt lämpliga säkerhetsåtgärder.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som vi redogjort för i detta integritetsmeddelande och/eller för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter. Efter denna tid raderar vi personuppgifterna på ett säkert sätt. Om uppgifterna efter denna tid behövs för analytiska, historiska eller andra legitima affärssyften vidtar vi lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter.

Om cookies (kakor) och liknande tekniker

Cookies (kakor) är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och spara en rad uppgifter på din stationära dator, laptop eller mobilenhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga egenskaper och funktioner på våra webbplatser och i våra mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Läs även vår särskilda cookieinformation.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser eller mobilappar får innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra organisationer och som har egna integritetsmeddelanden. Läs användarvillkoren och integritetsmeddelandena noga innan du anger dina personuppgifter på en webbplats som tillhör andra organisationer. Vi ansvarar och garanterar inte för andra organisationers webbplatser.

Funktioner på sociala medier

Våra webbplatser eller mobilappar får innehålla funktioner för sociala medier som Facebook, Twitter, Google+ eller Pinterest, som har egna integritetsmeddelanden.

Läs användarvillkoren och integritetsmeddelandena noga innan du anger dina personuppgifter där. Vi ansvarar och garanterar inte för dessa funktioner.

Åtkomst till och uppdatering av dina personuppgifter; klagomål

Du har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig. Du kan skriva till oss och be att få en kopia på övriga personuppgifter som vi har sparat om dig.

Vi ber dig ange uppgifter som hjälper oss att identifiera och hitta dina personuppgifter. Det kostar ingenting att få åtkomst till dina uppgifter, såvida du inte begär ut fler kopior. I så fall får vi ta ut en lämplig avgift motsvarande våra administrationskostnader.

Vi vill säkerställa att de personuppgifter som vi sparar om dig är korrekta och aktuella. Om någon av de uppgifter som vi sparar om dig är felaktig ber vi dig att informera oss om det.

Du kan även rätta dina personuppgifter eller radera dem, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter och, om det är tekniskt möjligt, be oss att personuppgifter som du har lämnat ut till oss överlämnas till en annan organisation.

Vi uppdaterar eller raderar dina personuppgifter, såvida vi inte måste spara dem för legitima affärsmässiga eller rättsliga syften.

Du kan också kontakta oss om du vill klaga över hur vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att ge dig bästa möjliga hjälp med dina klagomål. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du även vända dig till den lokala dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Lämna in din förfrågan eller ditt klagomål skriftligen till den juridiska avdelningen eller till ansvarigt dataskyddsombud.

Adress: Wolters Reisen GmbH, Parsevalstraße 7a, 40468 Düsseldorf, Tyskland

E-post: datenschutz@tuivillas.com

Observera att vi har rätt att be dig bekräfta din identitet innan vi behandlar din förfrågan eller ditt klagomål. Vi får även be dig lämna andra uppgifter som kan hjälpa oss att kontrollera att du har rätt att rikta denna förfrågan eller detta klagomål till oss om du t.ex. kontaktar oss i en annan persons namn.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast om minst en av följande förutsättningar är uppfylld:

 • Vi har fått ditt samtycke.

Exempel: Uthyrarkonto

Du ger oss tillstånd att behandla dina personuppgifter när du som uthyrare av en semesterbostad registrerar ett uthyrarkonto.

 • Det är nödvändigt att vidta motsvarande åtgärder vid kontakt med dig eller på din begäran innan ett avtal sluts.

Exempel: Tillhandahållande av de produkter och tjänster du önskat

Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt kundkonto eller din bokning, kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du vill köpa och kunna hjälpa dig vid beställningar och eventuella återbetalningar.

 • Det är nödvändigt för att uppfylla ett rättsligt åtagande.

Exempel: Dela personuppgifter med myndigheter

För att du ska kunna resa kan det vara nödvändigt (lagstadgat av myndigheter på den aktuella avrese- och/eller destinationsorten) att lämna ut och behandla dina personuppgifter för syften som rör invandring, gränskontroll, säkerhet och terrorbekämpning eller andra syften som myndigheterna fastställt som lämpliga.

 • Det är nödvändigt för att skydda intressen som är livsviktiga för dig eller andra personer.

Exempel: I en nödsituation

Din försäkring, dess agenter och medicinsk personal får utbyta relevanta personuppgifter och särskilda typer av personuppgifter med oss. Det kan vara fallet om vi, eller ovannämnda personer, måste agera i ditt namn, i andra kunders intresse eller i en nödsituation.

 • En behandling är av offentligt intresse eller följer som resultat av utövande av offentlig befogenhet.

Exempel: Säkerhetsåtgärder

Vi får använda personuppgifter för att vidta säkerhetsåtgärder eller för att reagera på störningar eller andra liknande händelser, däribland sådana som är av medicinsk eller försäkringsrelaterad art.

 • Det ligger i vårt eller en tredje parts berättigade intressen såvida inte dina egna intressen eller rättigheter väger tyngre.

Exempel: Individanpassa din reseupplevelse

Vi får använda dina personuppgifter för att lära känna dina intressen bättre så att vi kan försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och upplysningar du skulle kunna vara mest intresserad av. På så sätt kan vi skräddarsy vår kommunikation för att göra den ännu mer relevant och intressant för dig.

Om vi måste behandla särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsorelaterade uppgifter av medicinska skäl, gör vi det endast om en eller flera ytterligare förutsättningar är uppfyllda: vi har ditt uttryckliga samtycke; det är nödvändigt att skydda intressen som är livsviktiga för dig eller för andra personer och du inte är i stånd, vare sig fysiskt eller rättsligen, att ge ditt samtycke; det är nödvändigt att motivera, åberopa eller försvara rättsliga anspråk; det är nödvändigt av skäl som rör ett viktigt samhällsintresse.

Säkerhet på internet

Bedrägeriförsök på internet blir allt vanligare och samtidigt blir bedragarnas metoder allt mer professionella. Därför vill vi här informera dig om möjliga risker. Var uppmärksam på följande:

Varning för nätfiske (phishing):

Man kan inte alltid se vid första ögonkastet om ett mejl eller en webbplats är äkta. Förfalskningar ser ofta förvillande äkta ut. En första indikation är domänen. Du bör reagera på ändelser som t.ex....tuix istället för ...tui eller ...adraveo istället för …atraveo. Ofta innehåller falska meddelanden även konkreta betalningsanmodanden. Om du har fått ett mejl som du misstänker inte kommer från oss ska du låta bli att svara och inte klicka på länkar eller bilagor. Rapportera händelsen till oss genom att vidarebefordra det aktuella mejlet till kundservice@tuivillas.com. Det gör du genom att skapa ett nytt mejl och bifoga det misstänka meddelandet som bilaga. Denna metod ger oss bättre möjlighet att se varifrån mejlet kommer.

Var försiktig med falska erbjudanden på internet:

Falska erbjudanden eller säljplattformar är inte heller enkla att känna igen. Delvis handlar det om kopior av äkta webbutiker som verkar seriösa – inklusive förfalskade allmänna försäljningsvillkor och juridisk information. Var kritisk mot webbplatser som har ovanligt bra erbjudanden. Om du är osäker på om en webbplats eller ett erbjudande är äkta får du gärna kontakta vår kundtjänst på kundservice@tuivillas.com eller +49 (0)211 66 88 78-830.

Ett tecken på oseriösa erbjudanden kan också vara att endast banköverföring godkänns som betalningssätt. Bedragarna finns ofta utomlands och deras erbjudande finns som regel inte alls. Här kan det hjälpa dig att skaffa information om den aktuella butiken via sökmotorer eller olika forum på internet innan du bokar. Även konsumentorganisationer kan informera om bedrägerier. Om du är osäker om det eventuellt handlar om ett falskt erbjudande ska du kontakta vår kundtjänst kundservice@tuivillas.com eller +49 (0)211 66 88 78-830.

Vi uppmanar dig aldrig att överföra en betalning eller priset för hela resan till ett konto utomlands. Undvik betaltjänster som Western Union, paysafe eller Ukash.

Skydda dina uppgifter:

Ange aldrig dina inloggningsuppgifter på okända eller förmodat välkända webbplatser, även om du direkt uppmanas att göra det. Kontrollera domänen noga och var extra försiktig vid kombinationer som t.ex. ...tuix.de istället för ...tui.de eller ...adraveo.com istället för ...atraveo.com . Säkra sidor känner du igen på låssymbolen och förkortningen ”https” på adressraden i din webbläsare. atraveo uppmanar dig aldrig att ange dina uppgifter på en osäker webbplats (”http” istället för ”https”).

Mer information om ämnet säkerhet på nätet hittar du på webbplatsen för Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

Ändringar av våra integritetsmeddelanden

Detta integritetsmeddelande ersätter alla tidigare versioner. Vi har rätt att när som helst ändra meddelandet. Därför bör du kontrollera det regelbundet på vår/våra webbplats(er) beträffande eventuella uppdateringar. Om ändringarna är betydande lägger vi upp ett väl synligt meddelande om detta på vår/våra webbplats(er). Dessutom skickar vi ut ett elektroniskt meddelande om ändringar av våra integritetsmeddelanden om vi anser detta vara lämpligt.

Senaste uppdatering: maj 2018

Viktiga begrepp

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig bestämmer syftet med och sättet som personuppgifterna ska användas.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU-medlemsstaterna plus Norge, Island och Liechtenstein.

Onlinereklam: Marknadsföringsbudskap som du kan se på internet.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Det handlar om kategorier av personuppgifter ur vilka framgår rasmässig och etnisk härkomst, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i en fackförening; genetiska data, biometriska data för syftet att entydligt identifiera en fysisk person; uppgifter om hälsa samt uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella orientering.

Caricom API-data: Några eller alla Caricom-länder har slutit ett avtal med USA där utökade passageraruppgifter, som krävs av Caricom-länder för syften som rör gränssäkerhet och som ställs till deras förfogande, vidarebefordras till amerikanska ministeriet för inre säkerhet för behandling på uppdrag av dessa Caricom-länder. Besök Caricoms webbplats om du vill veta mer.

US Secure Flight-data: Transportsäkerhetsmyndigheten (TSA) kräver av dig att du anger ditt fullständiga namn, ditt födelsedatum och ditt kön för syften som rör behandling av passagerarlistor. Du kan även ange ditt ”redress-nummer” om du har ett sådant. Om du inte anger dessa uppgifter kan du nekas transport eller förvägras rätten att komma in i ombordstigningsområdet. TSA får dela de uppgifter du har ställt till förfogande med brottsbekämpande myndigheter eller underrättelsetjänster eller andra enligt dess publicerade meddelanden om system för registrering av uppgifter. Besök TSA:s webbplats om du vill veta mer.

INFORMATION OM COOKIES (KAKOR)

Om cookies (kakor) och liknande tekniker

Om cookies (kakor) och liknande tekniker

Cookies (kakor) är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och spara en rad uppgifter på din stationära dator, laptop eller mobilenhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga egenskaper och funktioner på våra webbplatser och i våra mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Med vårt tillstånd får cookies från andra företag placeras på våra webbplatser och mobilappar. Vi använder cookies för att t.ex. göra följande:

Förbättra hur våra webbplatser och mobilappar fungerar

Med hjälp av cookies kan vi analysera och förbättra hur våra webbplatser och mobilappar fungerar så att vi kan individanpassa din upplevelse och så att du kan använda många av de användbara funktionerna. Cookies hjälper oss att t.ex. se vad du bokar när du förflyttar dig genom de olika stegen i bokningsprocessen; de hjälper oss så att vi minns dina preferenser som t.ex. de senaste sökningarna eller angivna semesterdagar och innehållet i din onlinevarukorg.

Förbättra hur bra våra webbplatser och mobilappar fungerar

Cookies kan hjälpa oss att förstå hur våra webbplatser och mobilappar används, t.ex. genom att du informerar oss om det kommer felmeddelanden när du använder webbsidan, så att vi sedan kan testa olika utformningar av vår webbplats och våra mobilappar. Webbplatsanalyser, däribland Google Analytics och AT Internet, tillhandahåller information om antalet besökare på vår webbplats och våra mobilappar, vilka delar av vår webbplats och våra mobilappar som är särskilt omtyckta och om det finns trender, t.ex. att en viss sida framför allt visas för personer i ett visst land. Dessa cookies hjälper oss slutligen att förbättra ditt besök på vår webbplats.

Tillhandahålla relevant onlinereklam

Vi använder cookies för att tillhandahålla onlinereklam som vi antar är särskilt intressant för dig inför besöket på våra webbplatser, i våra mobilappar och besök på andra webbplatser. Dessa cookies hjälper oss t.ex. att föreslå flygningar från din närmaste flygplats, en semesterresa till ett resmål som du har intresserat dig för eller produkter som du kanske gillar.

Dessa cookies får samla in uppgifter om ditt onlinebeteende, t.ex. din IP-adress, den webbplats som ledde dig till vår samt information om din beställningshistorik eller innehållet i din varukorg.

Det innebär att du kan komma att se vår reklam på våra webbplatser, mobilappar och på andra företags webbplatser. Du kan även se reklam för andra företag på våra webbplatser och mobilappar.

För att hjälpa oss att endast tillhandahålla onlinereklam som är relevant för dig kopplar vi även ihop uppgifter som vi via cookies samlar in i din enhets webbläsare med andra uppgifter som vi har samlat in.

Mäta effektiviteten hos våra marknadsföringskommunikation, inklusive onlinereklam

Cookies kan tala om för oss om du har tittat på en viss annons och hur länge sedan det är. Med denna information kan vi mäta våra onlinereklamkampanjers effektivitet och kontrollera hur många gånger en annons visades. På så sätt kan vi förhindra att du alltid ser samma annons. Vi använder även cookies för att mäta effektiviteten i vår marknadsföringskommunikation, t.ex. om du har öppnat ett marknadsföringsmejl som vi har skickat till dig.

Vilka valmöjligheter har du när det gäller cookies?

Du kan använda dina webbläsarinställningar för att godkänna eller avvisa nya cookies och radera befintliga cookies. Du kan också ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång nya cookies sparas på din dator eller på en annan enhet. Utförlig information om hur du hanterar cookies hittar du på webbplatserna All About Cookies och Your Online Choices.

Om du bestämmer dig för att inaktivera vissa eller alla cookies kommer du eventuellt inte att kunna använda våra webbplatser eller mobilappar fullt ut. Du kan t.ex. eventuellt inte lägga en vara i varukorgen, inte gå till kassan eller inte använda produkter och tjänster där det krävs en inloggning.

Om vi visar individanpassad reklam på andra företags webbplatser visas normalt AdChoices-ikonen. Om du klickar på denna ikon ser du en särskild anvisning om hur du kan kontrollera dina inställningar för onlinereklam. Mer information hittar du på webbplatsen YourAdChoices.

Ändringar av vår cookieinformation

Denna cookieinformation ersätter alla tidigare versioner. Vi har rätt att när som helst ändra informationen. Därför bör du regelbundet kontrollera den på våra webbplatser beträffande eventuella uppdateringar. Om ändringarna är betydande lägger vi upp ett väl synligt meddelande om detta på våra webbplatser. Dessutom skickar vi ut ett elektroniskt meddelande om ändringar av vår cookieinformation om vi anser detta vara lämpligt.

Senaste uppdatering: maj 2018

Viktiga begrepp

Webbplatsanalys: Webbplatsanalyser, t.ex. Google Analytics, Google Optimize och AT Internet, hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats. Då kan vi i en rad rapporter se hur besökarna interagerar med vår webbplats och våra mobilappar. Det hjälper oss att ständigt förbättra webbplatsbesöken ur besökaren synvinkel.

Webbplatsanalyser använder så kallade direkta cookies för att följa besökarnas interaktion. Hos oss används de för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats och våra mobilappar. Sedan använder vi informationen för att skapa rapporter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och med vars hjälp du kan hjälpa oss att göra en analys av användningen av webbplatsen. Informationen om din användning som skapats med hjälp av cookien (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA där den sparas. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna åt webbplatsens leverantör och för att skapa fler tjänster som rör användningen av webbplatsen och internet. Google kan vid behov vidarebefordra denna information till tredje part om detta föreskrivs i lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kopplar aldrig ihop din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies installeras genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare, men vi ber dig observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. När du använder denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt som beskrivits ovan och för det syfte som nämnts ovan.

Du kan när som helst motsätta dig att uppgifterna samlas in och sparas med verkan för framtiden. För att göra detta kan du använda följande insticksprogram.

Vår webbplats använder anonymiseringsfunktionen från Google Analytics. IP-adresser sparas och behandlas då bara i förkortad form så att en personkoppling inte kan göras.

Den Google-Analytics-kod som har implementerats på denna webbplats stöder s.k. display advertising. Inom ramen för Google-Analytics-koden för ”display advertising” är remarketing aktiverat på denna webbplats. Våra visningar visas på webbplatser via tredje part, inklusive Google. Vi och tredje part, inklusive Google, använder cookies. Den kombinerade användningen av direkta cookies (t.ex. Google-Analytics-cookies) och cookies från tredje part (t.ex. dubbelklickscookies) gör det möjligt för oss att utifrån dina tidigare besök på denna webbplats skapa en målinriktad inriktning, optimering och aktivering av annonserna. Med Inställningshanteraren för Google-Analytics för ”display advertising” kan du avaktivera och anpassa visningar i Googles visningsnätverk. Dessutom används Googles funktion med rapporter för demografi och intressen på denna webbplats.

Om du vill inaktivera Google Analytics-reklamfunktionen ska du göra så här: Klicka t.ex. på den här länken till Googles dataskyddsregler för reklam. Alternativt kan du öppna avaktiveringssidan på Network Advertising Initiative och göra dina inställningar där.

Vi använder en lösning från AT Internet för analys och utvärdering av användningen av vår webbplats. Vi strävar efter att utforma våra webbplatser så att de är anpassade på bästa sätt efter dina behov. Vi vill förbättra både användarvänligheten och kvaliteten på våra webberbjudanden och presentera intressanta och aktuella produkter och information på ett kundvänligt sätt.

Då måste vi kunna registrera och analysera användningen på våra webbplatser statistiskt sett. Analysverktyget är tekniskt sett utformat så att vi utifrån den information som står till vårt förfogande inte kan dra slutsatser om dig som person eller skapa en personrelaterad användarprofil.

För detta syfte använder AT Internet bland annat cookies. Cookies sparas i form av textfiler på din dator. Med dem kan de känna igen dig nästa gång du besöker hemsidan. Du kan när som helst konfigurera dina webbläsarinställningar så att cookies avvisas eller raderas direkt. Observera i samband med detta aktuella instruktioner från din webbläsarproducent. Tänk på att om du gör detta så kan det hända att du inte längre kan använda alla funktioner på våra webbplatser fullt ut.

Under insamlings- och behandlingsprocessen använder AT Internet även våra onlineanvändares IP-adress. För att skydda dessa uppgifter sparas de i anonym form under en begränsad tidsperiod (6 månader) så att alla statistiska analyser görs utan relation till dig. AT Internet offentliggör inga personrelaterade statistiska uppgifter.

Vi utvärderar uppgifterna framför allt för att 

 • genomföra prestanda- eller lönsamhetsjämförelser av våra webbplatser
 • räkna besökare
 • spåra kännedomen om t.ex. onlinereklam, partner- och affiliate-program, ”rich media”-innehåll eller särskilda kampanjer som visats på webbplatsen
 • mäta delar av webbplatsen som är särskilt attraktiva för dig
 • fastställa onlineanvändarnas hemvist för lokal optimering av våra erbjudanden.

Onlinereklam: Marknadsföringsbudskap som du kan se på internet.